Kody do Hearts of Iron 4 – wszystkie komendy do HOI4

Lista kodów do HOI4

Mimo upływu lat Hearts of Iron 4 cieszy się ogromną popularnością i nie ma co się dziwić. Gra jest ponadczasowa! W związku z tym, że twórcy przewidzieli kilka ułatwień do gry, specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy pełną listę kodów do Hearts of Iron 4. Poniżej znajdziesz wszystkie kody do HOI4 – w tym kody na surowce, cele narodowe, kody na budowę i wiele innych. Zamieściliśmy też instrukcję krok po kroku jak aktywować kody w HOI4 oraz tagi państw, które przydają się podczas wpisywania komend.

Jak aktywować kody w Hearts of Iron 4?

Aby wpisać kody w HOI4, w pierwszej kolejności musimy odpalić konsolę do wpisywania komend. Metoda aktywacji kodów w Hearts of Iron IV różni się w zależności od wersji gry, dlatego warto sprawdzić wszystkie 3 metody na aktywację komend:

 • Aktywacja konsoli do kodów klawiszem tylda [~].
 • Aktywacja kodów HOI4 z przytrzymaniem ALT i wciśnięciem klawiszy 2 i 3.
 • Aktywacja komend z jednoczesnym wciśnięciem klawiszy SHIFT i 3.

Hearts of Iron 4 dostępne jest wielu wersjach, dlatego prezentujemy trzy sprawdzone metody na włączenie konsoli HOI4.

Kody do HOI4 – wszystkie komendy Hearts of Iron 4

Oto lista najprzydatniejszych kodów do HOI4:

 • Kod na cele narodowe – focus.autocomplete
 • Kody na surowce:
  • Kod na wyposażenie (oprócz morskiego) – add_equipment [liczba] [nazwa wyposażenia]
  • Kod na jednostki – manpower [liczba]
  • Kod na wyposażenie – ae [liczba] [typ]
  • Kod na punkty doświadczenia lidera / generała – gain_xp [liczba]
 • Kody na wojnę:
  • Kod na wypowiedzenie wojny – allowdiplo
  • Kod na wygranie wojny – winwars
  • Kod na wojnę domową w podanym kraju dla podanej ideologii – civilwar [ideology] [TAG kraju]
 • Kod na siłę polityczną – pp [liczba]
 • Kod na siłę dowodzenia – cp [liczba]
 • Kod na siłę roboczą – manpower [liczba]
 • Kod na użycie broni atomowej – debug_nuking
 • Kod na ilość bomb atomowych – nuke [liczba]
 • Kod na natchmiastowe budowanie – instantconstruction
 • Kod na odblokowanie technologii – research_on_icon_click
 • Kod na doświadczenie morskie, wojskowe i lotnicze – xp [liczba]

Pełna lista kodów do Hearts of Iron 4 znajduje się poniżej:

 • Włącza lub wyłącza statystyki 3D – 3dstats
 • Zwiększa / zmniejsza poziom autonomii danego kraju – add_autonomy [TAG kraju] [liczba]
 • Zwiększa dyplomatyczne trasy kraju – add_diplo
 • Kod na wyposażenie – add_equipment [liczba] [equipment name]
 • Dodaje pomysł o wskazanym ID – add_ideas [idea name]
 • Dodaje wybrany kraj do zainteresowań – add_interest [TAG kraju]
 • Kod na ekwipunek – add_latest_equipment [liczba]
 • Dodaje opinie na temat wybranego kraju – add_opinion [TAG kraju 1] [TAG kraju 2]
 • Zwiększa popularność partii: faszyzmu („f”), komunizmu („c”), demokracji („d”) lub neutralności („n”) – add_party_popularity [ideology group] [liczba]
 • Włącza / wyłącza sztuczną inteligencję – ai
 • Włącza / wyłącza automatyczne akceptowanie dyplomacji przez AI – ai_accept
 • Włącza / wyłącza AI dla bitw morskich – ai_invasion
 • Rozpoczyna bitwę powietrzną w wybranej lokalizacji, z wybranym krajem i określonym wynikiem – aircombat [scenario] [result] [province id]
 • Aktywowanie akcji dyplomatycznej bez podania powodu – allowdiplo
 • Brak ograniczeń dodawania cech ogólnych – allowtraits
 • Przejęcie wybranej lokalizacji bez wywoływania wojny – annex [TAG kraju / 'all’]
 • Włącza / wyłącza efekt bloom – bloom
 • Określa ilość energii danej budowli – building_health [building type] [state id / province id] [level] [liczba]
 • Reset miasta – cityreload
 • Wywołuję wojnę domową w podanym kraju dla podanej ideologii – civilwar [ideology] [TAG kraju]
 • Włącza / wyłącza GUI do debugowania kolizji – collision
 • Zwiększa siłę dowodzenia (max: 100%) – cp [liczba]
 • Resetuje statystyki i osiągnięcia – debug_achievements_clear
 • Włącza / wyłącza asercję – debug_assert
 • Włącza / wyłącza granice – debug_borders
 • Włącza / wyłącza tryb malowania miast – debug_cities
 • Naprawia klienta gry – debug_crash
 • Włącza / wyłącza blokadę kamery – debug_lockcamera
 • Włącza / wyłącza GUI – debug_nogui
 • Włącza / wyłącza scroll – debug_nomouse
 • Daje możliwość użycia broni atomowej na dowolnym celu, bez względu na warunki umowy – debug_nuking
 • Włącza / wyłącza cząsteczki – debug_particle
 • Włącza / wyłącza PostFX – debug_postfx
 • Włącza / wyłącza rzeki – debug_rivers
 • Wyświetla ID bieżącego zdarzenia – debug_show_event_id
 • Włącza / wyłącza niebo – debug_sky
 • Włącza / wyłącza podpowiedzi w grze – debug_tooltip
 • Włącza / wyłącza drzewa – debug_trees
 • Zmiana głośności gry – debug_volume [volume]
 • Włącza / wyłącza wodę – debug_water
 • Zwiększa zoom w grze – debug_zoom
 • Pozwala ignorować ograniczenia decyzji – decision.nochecks
 • Kasuje wszystkie jednostki z podaneggo kraju – deleteallunits [TAG kraju]
 • Zwiększa / zmniejsza szybkość animacji w grze – deltat [speed multiplier]
 • Wyświetla błędy – error
 • Rozpoczyna wskazane wydarzenie we podanym kraju – event [event id] [TAG kraju]
 • Natychmiastowo kończy wszystkie cele narodowe – focus.autocomplete
 • Brak początkowych warunków przy celach narodowych – focus.ignoreprerequisites
 • Brak wymagań dla celów narodowych – focus.nochecks
 • Włącza / wyłącza widoczność obcych frontów – fronts
 • Włącza / wyłącza tryb pełnoekranowy – fullscreen
 • Dodatkowe punkty doświadczenia dla wskazanego lidera lub generała – gain_xp [liczba]
 • Centruje kamerę na określoną prowincję – goto_province [province id]
 • Centruje kamerę na określony stan – goto_state [state id]
 • Włącza / wyłącza GUI debugowania granic – guibounds
 • Włącza lub wyłącza sztuczną inteligencję dla ludzi – human_ai
 • Natychmiastowe przygotowanie bitw morskich – instant_prepare
 • Realizacja celu wojennego bez podania powodu – instant_wargoal
 • Odnowienie budów bez czasu oczekiwania – instantconstruction
 • Zwiększa siłę roboczą – manpower [liczba]
 • Włącza / wyłącza nazwy map – mapnames
 • Otwiera narzędzie do podbijania mas – massconquer
 • Zwiększa lub zmniejsza liczbę ludzi o podaną ilość – morehumans [liczba dodatnia lub ujemna]
 • Przeniesienie wskazanej jednostki do wybranej prowincji – moveunit [unit id] [province id]
 • Zmiana muzyki w grze – nextsong
 • Włącza / wyłącza noc – night
 • Włącza / wyłącza ikony na mapie – nomapicons
 • Włącza / wyłącza menu pauzy – nopausetext
 • Dodaje podaną ilość bomb atomowych – nuke [liczba]
 • Przejmuje ziemie wskazanego kraju – occupationpaint [TAG kraju]
 • Otwiera GUI edytora cząsteczek – particle_editor
 • Pauza gry po podanym czasie – pause_in_hours [hours]
 • Zwiększa władzę polityczną o wskazaną ilość – pp [liczba]
 • Reset zaopatrzenia – reloadsupply
 • Reset technologii – reloadtechnologies
 • Reset pogody – reloadweather [seed]
 • Usunięcie podanego kraju z zainteresowań – remove_interest [TAG kraju]
 • Możliwość badania wskazanej technologii – research [slot id / 'all’]
 • Odblokowuje wybraną technologię – research_on_icon_click
 • Zapis gry – savegame
 • Zmienia nazwę i flagę państwa 1 na nazwę i państwa 2 – set_cosmetic_tag [TAG kraju 1] [TAG kraju 2]
 • Zmienia flagę kraju na flagę nacji – set_country_flag [TAG kraju]
 • Zmiana partii rządzącej: faszyzm („f”), komunizm („c”), demokracja („d”) lub neutralność („n”) – set_ruling_party [ideology group]
 • Ustawienie właściciela wskazanego państwa – setowner [TAG kraju] [state id]
 • Pauza gry na podany czas – sleep [duration]
 • Zwiększa liczbę jednostek na prowincji – spawn [unit name/id] [province id] [liczba]
 • Włącza / wyłącza debugowanie kolorów – srgb
 • Zmienia stabilność (max: 100%) – st [liczba]
 • Zmiana kraju na inny – tag [TAG kraju]
 • Teleport jednostek do podanej prowincji – teleport (province id)
 • Odnowienie teatrów działań – theatersrebuild
 • Włącza / wyłącza widoczność szlaków handlowych – traderoutes
 • Włącza / wyłącza pogodę – weather
 • Zwycięstwo we wszystkich wojnach – winwars
 • Zwiększa lub zmniejsza wsparcie wojenne – ws [liczba dodatnia lub ujemna]
 • Zwiększa doświadczenie morskie, wojskowe i lotnicze – xp [liczba]
 • Akceptacja wszystkich ofert dyplomatycznych – yesman

Tagi państw w Hearts of Iron 4

Tagi państw potrzebne są do aktywowania wielu z komend w HOI4. Poniżej znajdziesz informacje odnośnie państw i ich tagów, czyli kody krajów HOI4.

 • Afganistan: AFG
 • Albania: ALB
 • Arabia Saudyjska: SAU
 • Argentyna: ARG
 • Australia: AST
 • Austria: AUS
 • Belgia: BEL
 • Bhutan: BHU
 • Boliwia: BOL
 • Brazylia: BRA
 • Bułgaria: BUL
 • Chile: CHL
 • Chiny: CHI
 • Chińska Republika Ludowa: PRC
 • Chorwacja: CRO
 • Czechosłowacja: CZE
 • Dania: DEN
 • Dominikana: DOM
 • Egipt: EGY
 • Ekwador: ECU
 • Estonia: EST
 • Etiopia: ETH
 • Filipiny: PHI
 • Finlandia: FIN
 • Francja: FRA
 • Grecja: GRE
 • Gwatamala: GUA
 • Haiti: Hai
 • Hiszpania: SPR
 • Holandia: HOL
 • Honduras: HON
 • Indie brytyjskie: RAJ
 • Irak: IRQ
 • Iran: PER
 • Irlandia: IRE
 • Islandia: ICE
 • Japonia: JAP
 • Jemen: JEM
 • Jordania: JOR
 • Jugosławia: JUG
 • Kanada: CAN
 • Kolumbia: COL
 • Korea: KOR
 • Kostaryka: COS
 • Kuangsi: GXC
 • Kuba: CUB
 • Liban: LEB
 • Liberia: LIB
 • Libia: LBA
 • Litwa: LIT
 • Luksemburg: LUX
 • Meksyk: MEX
 • Mengkukuo: MEN
 • Mongolia: MON
 • Nepal: NEP
 • Niemcy: GER
 • Nikaragua: NIC
 • Norwegia: NOR
 • Nowa Zelandia: NZL
 • Oman: OMA
 • Panama: PAN
 • Paragwaj: PAR
 • Peru: PRU
 • Polska: POL
 • Portugalia: POR
 • Republika Południowej Afryki: SAF
 • Rumunia: ROM
 • Salwador: ELS
 • Serbia: SER
 • Shanxi: SHX
 • Sinkiang: SIK
 • Stany Zjednoczone: USA
 • Syjam: SIA
 • Syria: SYR
 • Szwajcaria: SWI
 • Szwecja: SWE
 • Słowacja: SLO
 • Tannu Tuva: TAN
 • Turcja: TUR
 • Tybet: TIB
 • Urugwaj: URG
 • Wenezuela: VEN
 • Wielka Brytania: ENG
 • Węgry: HUN
 • Włochy: ITA
 • Xibei San Ma: XSM
 • Yunnan: YUN
 • Związek Radziecki: SOV
 • Łotwa: LAT

Kody do Hearts of Iron 4 – czy warto z nich korzystać?

Korzystanie z kodów w Hearts of Iron 4 może urozmaicić, ale przede wszystkim ułatwić rozgrywkę. W naszym zestawieniu uwzględniliśmy najlepsze kody do HOI4, które naszym zdaniem sa najbardziej przydatne.

Wśród podanych kodów niestety nie znajdziemy komend na dywizje, posłuszeństwo, napięcie światowe czy fabryki.

Redakcja ABCgracza
Redakcja

Pasjonują nas gry, nowinki technologiczne i filmy science fiction. Każdego dnia chętnie dzielimy się naszymi pasjami i wiedzą na temat gamingu i nie tylko! :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *